Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is geluk?

Wat is geluk? Al eeuwen zoeken filosofen en wetenschappers naar het antwoord op deze vraag.

 • Confucius richtte zich op het verbeteren van het welzijn van anderen.
 • Aristoteles geloofde dat geluk een deugd is.
 • In de 17e en 18e eeuw was er een soort van geluksrevolutie, waarbij geluk als iets natuurlijks werd omschreven met als doel het plezier te vergroten en het lijden te verminderen.
 • De Dalai Lama beweert dat het leven bedoeld is om gelukkig te zijn.
 • Sonja Lyubomirsky definieert geluk als ‘de ervaring van vreugde, tevredenheid of positief welzijn, gecombineerd met een gevoel dat iemands leven goed, zinvol en de moeite waard is.
 • En de positieve psychologie suggereert dat geluk gaat over levenstevredenheid en een positieve invloed hebben (subjectief welbevinden). Dit meten ze door mensen te vragen hoe tevreden ze zijn met hun eigen leven en hoeveel positieve en negatieve emoties ze ervaren.

We weten wel wanneer we gelukkig zijn, omdat we dat voelen. Maar om de oorzaken en gevolgen van geluk te begrijpen, moet je het kunnen definiëren.

Wat is geluk?

We hebben veel ideeën over wat geluk is en waar we het kunnen vinden. Er bestaat tot op heden geen universele definitie over geluk. Hier is geen wetenschappelijke consensus over. Er worden verschillende definities door elkaar gebruikt en we meten dus ook verschillende vormen van geluk. Geluk is geen emotie, nog is geluk hetzelfde als plezier.  Geluk is niet afhankelijk van wat je hebt. Geluk is niet gerelateerd aan je economische situatie, maar wat is geluk dan wel?

Psycholoog Meike Bartels (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft in haar onderzoek wereldwijd laten zien dat ongeveer 40 a 50% van de verschillen in het geluksgevoel tussen mensen, door genetische verschillen wordt verklaard. De rest, 60%, door omgevingsinvloeden. Dit wordt vaak vertaald dat 50% vaststaat, alsof er een geluksgen is en de rest maakbaar. Deze vertaling is onjuist.

Geluk is, net als liefde of het willen ervaren van vrijheid, je oorspronkelijke aard, je ware natuur. Omdat we echter voornamelijk vanuit het zelfgevoel van de (geconditioneerde) mind reageren,  lijkt geluk complex om te ervaren. Je kunt geluk niet najagen of zoeken omdat geluk je authentieke oorspronkelijke aard is, voorbij het aangeleerd programma van je mind.  Geluk is intrinsiek en duurzaam aanwezig, maar soms door ons aangeleerd programma versluierd.

Voor geluk moet je je brein & mind een beetje kennen

We verwarren geluk vaak met een emotie. Maar geluk is geen emotie. Emoties zijn boosheid, verdriet, blijdschap, plezier enzovoort. Er zijn specifieke voorwaarden die het brein volgt om te bepalen of een emotie zich laat zien als blij, vrolijk of verdrietig. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, je mindset.

Je brein vergelijkt elke emotie die je ervaart via het programma van je mind en doet dit voornamelijk door:
– de verwachting die je over iets of iemand hebt;
– de perceptie die je over iemand of iets hebt.

Onze verwachtingen vinden voornamelijk onbewust, automatisch plaats en zijn afkomstig van het programma van de mind. Dit betekent dat elke (zintuiglijke) ervaring door het brein wordt gescand op verwachtingen en percepties via het zelfgevoel van je mind. Dit is een bijzonder snel taxatieproces (geheugen, gedachten, verbeelding, ideeën) van de waargenomen werkelijkheid (je geloofssysteem). Als deze informatie door het brein gescand is,  ervaar je een emotie positief, negatief of neutraal. Je kunt stellen dat als je verwachting synchroon loopt met je perceptie, dat je positieve emoties ervaart. Als dit niet synchroon loopt, ervaar je negatieve emoties. Een neutrale emotie ervaar je als je ergens geen verwachting of perceptie over hebt.

Het brein vergelijkt dus de verwachting die je hebt over iets of iemand met de perceptie die je hebt over iets of iemand om een emotie, positief of negatief, te creëren. De uitdaging is om minder gehecht te raken aan je zelfgevoel van de mind door deze sleutel te gebruiken:

Verwachting + Perceptie = emotionele respons

Door je verwachtingen en percepties te managen, manage je je emoties beter Door je emoties te leren managen treedt er een toename op in de hersenactiviteit van de linker prefrontale cortex, waardoor je meer positieve emoties ervaart. Dit heeft een positief effect op het emotioneel en fysiek welbevinden. Bovendien maak je bij positieve emoties meer ‘Geluksstofjes’ aan wat invloed heeft op je welzijn en gezondheid en eveneens invloed kan hebben op het tot expressie komen van genen (epigenetica).

Wanneer we erkennen hoe positieve en negatieve emoties ons fysiologisch en biologisch functioneren beïnvloeden, kunnen we deze kennis gebruiken om een gelukkig leven vorm te geven.

Vrijwel elke emotie wat je ervaart is het resultaat van het feit dat je brein naar de verwachtingen van het programma van het zelf kijkt en het vergelijkt met de perceptie ervan, wat vervolgens een positieve of negatieve emotie creëert. Een voorbeeld, als mijn puberzoon spijbelt van school, vergelijkt mijn brein mijn perceptie over spijbelen met mijn verwachting over spijbelen. Ben ik dit niet bewust, dan word ik boos.

Moet je verwachtingen en perceptie loslaten?

Nee, het gaat over je verwachtingen en perceptie tot bewustzijn brengen waardoor je een keuzemoment krijgt en je loskomt van de onbewuste automatische respons. Cognitieve wetenschappers twijfelen niet aan het feit dat het zelf (of ik of identiteitsgevoel) is opgebouwd uit een veelheid aan onbewuste mechanismen en processen. Zo blijken onze herinneringen ook voor een deel te bestaan uit herinterpretaties van gebeurtenissen waardoor ze vervormd worden. Deze onbewuste mechanismen en processen die het zelf vormen, vinden in onze vroege ontwikkeling plaats. Kleine kinderen ontwikkelen hun zelfgevoel tijdens de kinderjaren, leren om dit tot bewustzijn te brengen is een krachtige sleutel tot geluk.

Je mind en je authentieke oorspronkelijke zelf

Je mind is niet je authentieke oorspronkelijke zelf. Maar omdat je normaliter gewend bent naar je programma te luisteren, verlies je het contact met je ware zelf. Er is een groot verschil tussen je aangeleerd programma en je authentieke ware zelf. We denken dat we onszelf kennen, maar dat is een illusie. We volgen ons programma en dat is nu juist wie we niet zijn.

Waarom zou je geluk als hoogste purpose in je leven stellen?

 • Geluk is goed voor onze gezondheid
 • Gelukkige mensen zullen minder snel ziek worden
 • Geluk wordt geassocieerd met een langere levensverwachtingen
 • Gelukkige mensen hebben een sterker immuunsysteem en betere cardiovasculaire gezondheid
 • Geluk is goed voor onze relaties, samenwerking
 • Gelukkige mensen gaan vaker trouwen  en hebben meer vrienden
 • Gelukkige mensen verdienen meer en zijn productiever op het werk
 • Gelukkige mensen zijn compassievoller en minder zelfzuchtig
 • Gelukkige mensen kunnen beter omgaan met stress en trauma
 • Gelukkige mensen zijn creatiever
 • Gelukkige mensen kunnen het grotere geheel beter zien

Hoe cultiveer je geluk?

Er zijn diverse geluksbevorderende oefeningen en tools die je kunt toepassen om gelukkiger te worden, maar ook hiervoor geldt, wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Elke tool die je toepast is in feite een middel wat zou kunnen leiden naar een hoger geluksbewustzijn. Hier is geen uniek recept voor.

  Comment Section

  0 reacties op “Wat is geluk?

  Plaats een reactie


  *