Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is geluk?

Wat is geluk?

Al eeuwen zoeken filosofen en wetenschappers naar het antwoord op de vraag wat geluk is.

 • Confucius richtte zich op het verbeteren van het welzijn van anderen.
 • Aristoteles geloofde dat geluk een deugd is.
 • In de 17e en 18e eeuw was er een soort van geluksrevolutie, waarbij geluk als iets natuurlijks werd omschreven met als doel het plezier te vergroten en het lijden te verminderen.
 • De Dalai Lama beweert dat het leven bedoeld is om gelukkig te zijn.
 • Sonja Lyubomirsky definieert geluk als ‘de ervaring van vreugde, tevredenheid of positief welzijn, gecombineerd met een gevoel dat iemands leven goed, zinvol en de moeite waard is.
 • De positieve psychologie suggereert dat geluk gaat over levenstevredenheid en een positieve invloed hebben (subjectief welbevinden). Dit meten ze door mensen te vragen hoe tevreden ze zijn met hun eigen leven en hoeveel positieve en negatieve emoties ze ervaren.

We weten wel wanneer we gelukkig zijn, omdat we dat ervaren in het nu. Maar om de oorzaken en gevolgen van geluk te begrijpen, moet je het kunnen definiëren.

Definitie van geluk?

We hebben veel ideeën over wat geluk is en waar we het kunnen vinden, we zoeken overal terwijl we ons er nauwelijks mee verbinden. Natuurlijk wil iedereen gelukkig zijn, maar we weten niet goed wat het is. Er zijn zoveel verschillende definities van geluk, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. En toch meten we geluk (b.v. in het World Happiness Report) terwijl iedereen een eigen invulling heeft van dit containerbegrip.

Er bestaat tot op heden geen universele definitie over geluk. Hier is geen wetenschappelijke consensus over. Er worden verschillende definities door elkaar gebruikt en we meten dus ook verschillende vormen van geluk.

Want wat betekent geluk voor jou?

Geluk is geen emotie, nog is geluk hetzelfde als plezier.  Geluk is niet afhankelijk van wat je hebt. Geluk is niet gerelateerd aan je economische situatie, maar wat is geluk dan wel? Geluk is natuurlijk, je ware authentieke zelf. Als je kijkt naar de wetenschap is Meike Bartels één van de meest gerenommeerde onderzoekers op geluk. Haar definitie:

Ongeveer 40% van de verschillen in het geluksgevoel tussen mensen, wordt verklaard door genetische verschillen De rest, 60%, door omgevingsinvloeden. Dit wordt vaak vertaald dat 40% vaststaat, alsof er een geluksgen is en de rest maakbaar. Deze vertaling is onjuist, het gaat om de verschillen in geluksgevoel.

Een mooie definitie en zo zijn er nog meer definities bijvoorbeeld van Sonja Lyubomirsky. In ‘De maakbaarheid van het geluk’ toont Sonja Lyubomirsky aan dat het vermogen om een gelukkig leven te leiden al voor 50% bij geboorte vastligt. 10% wordt bepaald door de omstandigheden en 40% door doelbewuste acties. Dit is een compleet andere definitie dan van Meike Bartels. Sonja gaat er vanuit dat 50% van je geluk vastligt in je genen terwijl Meike haar bevindingen zijn dat 40% van de verschillen in geluksgevoel door genetische verschillen verklaar wordt. Dus het gaat om de verschillen!

En zo zijn er nog meer definities, als levenstevredenheid of kwaliteit van leven. Echter is geluk natuurlijk, je natuurlijke staat, vergelijkbaar (dus niet hetzelfde) met liefde of vrijheid wat ook natuurlijk is, je oorspronkelijke aard, je ware natuur, je ware zelf. Dat klinkt abstract maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik ga je dat uitleggen.

Omdat we voornamelijk vanuit onze geconditioneerde mind reageren, beter bekend als onze geconditioneerde ego mind, lijkt geluk complex om te ervaren. Je kunt geluk niet najagen of zoeken omdat geluk je authentieke oorspronkelijke aard is, voorbij het aangeleerd programma van je mind.  Geluk is intrinsiek en duurzaam aanwezig, maar door ons aangeleerd programma kan geluk wel versluierd zijn. Geluk hoef je dus niet te zoeken, het is er al.

Het idee dat je geluk moet najagen, zorg al voor een ongelukkig gevoel. Je kunt geluk namelijk niet najagen, omdat geluk je natuurlijke staat is. Je geconditioneerde mind houdt je juist weg van geluk, ik noem dat je geluksaboteurs, het zorgt ervoor dat je de verbinding met je ware authentieke kern verliest en voornamelijk een leven leidt wat gebaseerd is om een lager bewustzijnsniveau (schuld, schaamte, apathie, teleurstelling, twijfel, zorgen en angst). Het is datgene wat een gewoonte geworden is, maar je juist van je volledig potentieel weghoudt.

Valse zelf en ware zelf

Geluk is natuurlijk. Daar bedoel ik mee dat geluk je ware authentieke zelf of kern is, zo word je geboren. Jij en ik, niemand uitgezonderd. We zien dat allemaal bij kleine baby’s. Door het leven heen leren we een valse zelf te ontwikkelen, met name in de eerste 7 jaren van ons leven wordt de geconditioneerde mind ontwikkeld. Echter om gelukkig te zijn hoef je niets te doen, omdat geluk natuurlijk is, behalve als je jezelf (onbewust) ongelukkig maakt. Ik herhaal het nogmaals. Jij bent geluk, behalve je aangeleerde programma’s, je verhalen, je identificatie ermee, zorgt ervoor dat je jezelf ongelukkig maakt. Om gelukkig te zijn is het dus belangrijk om bewustzijn te zetten op deze programma’s.

Je authentieke ware zelf is natuurlijk, je geconditioneerde voorwaardelijke mind is aangeleerd. Daarom hoef je niets te doen voor geluk, omdat het er al is. Je bent al gelukkig. Echter het andere deel, je geconditioneerde mind, is ook aanwezig en deze geconditioneerde mind laat jou ongelukkig voelen. Het is gebaseerd op voornamelijk angst gedachten, overleving en geluksaboterende mechanismen waar we heel veel energie aangeven. Ook ik heb dat veel gedaan.

Geluk is natuurlijk, jij bent al gelukkig in het nu, je wordt geboren met een authentieke ware kern. Alleen je geluksaboterende mechanismen kunnen je ongelukkig laten voelen.

Dat betekent niet dat nooit problemen of slechte dagen hebt, iedereen is mens, maar je leert wel, met aandacht, er anders mee om te gaan. Het heeft mijn leven enorm verrijkt en ik beheers steeds beter mijn geluk in plaats van dat ik mij laat leiden of liever gezegd lijden door mijn geconditioneerde voornamelijk op angst gebaseerde ‘valse zelf’. Ik heb besloten om mij te verbinden met mijn ware authentieke kern en geleerd hoe ik daar kon blijven. Geen gemakkelijke reis, maar wel zo de moeite waard. Daarom heb ik er mijn levenswerk van gemaakt. Ik zie nu zo in dat mijn voorwaardelijke geconditioneerde mind mijn grootste saboteur in mijn leven was.

Je maakt zelf je geluk voorwaardelijk via je geconditioneerde mind. Lees de zin nogmaals. Je maakt je geluk voorwaardelijk door je geconditoneerde op voorwaarde gebaseerde mind. Je denkt dat geluk afhankelijk van materie als een mooie auto of een relatie of je denkt dat ‘als‘ ik geld heb ‘dan‘ ben ik gelukkig (het ‘als-dan’principe). Dit zijn allemaal geluksaboterende geconditioneerde programma’s, je valse zelf en heeft niets te maken met je natuurlijke geluk. Er is je geleerd dat je alleen gelukkig kunt zijn onder bepaalde omstandigheden, onder bepaalde condities. Dit is voorwaardelijk geluk, je aangeleerd programma.

Als je geluk wilt ervaren, het onvoorwaardelijke geluk in jezelf (je natuurlijke staat), ervaar je dit zodra je het voorwaardelijke geluk via je geconditioneerde mind tot bewustzijn brengt. Je hoeft er dus niets voor te doen, omdat je al gelukkig bent, alleen je condities omtrent geluk zijn de obstakels om geluk in het nu te ervaren.

Wat zijn jouw condities? Wat zijn jouw condities waarvan je denkt dat ze jou gelukkig maken?

Je hoeft niets te doen, te hebben om gelukkig te zijn (met uitzondering van basisbehoeften). Dus werk aan je geluksaboterende mechanismen, je aangeleerde condities omtrent geluk, je programma, en je zult duurzaam geluk ervaren.

Dus als jij denkt dat je een mooie nieuwe auto nodig hebt voor je geluk, of aan een bepaalde schoonheid moet voldoen, dan wel andere voorwaardelijke thema’s, zal dat je geluk saboteren. Word dat gewaar, het is slechts een gedachte, wat je authentieke natuurlijke geluk saboteert.

Voor geluk moet je je brein & mind een beetje kennen

We verwarren geluk vaak met een emotie. Maar geluk is geen emotie, net als liefde. Emoties zijn boosheid, verdriet, blijdschap, plezier enzovoort. Er zijn specifieke voorwaarden die het brein volgt om te bepalen of een emotie zich laat zien als blij, vrolijk of verdrietig. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, je geconditioneerde mind.

Je brein vergelijkt elke emotie die je ervaart via het programma van je mind en doet dit voornamelijk door:
– de verwachting die je over iets of iemand hebt;
– de perceptie die je over iemand of iets hebt.

Onze verwachtingen vinden voornamelijk onbewust, automatisch plaats en zijn afkomstig van het programma van de mind. Dit betekent dat elke (zintuiglijke) ervaring door het brein wordt gescand op verwachtingen en percepties via het zelfgevoel van je mind. Dit is een bijzonder snel taxatieproces (geheugen, gedachten, verbeelding, ideeën) van de waargenomen werkelijkheid (je geloofssysteem). Als deze informatie door het brein gescand is,  ervaar je een emotie positief, negatief of neutraal. Je kunt stellen dat als je verwachting synchroon loopt met je perceptie, dat je positieve emoties ervaart. Als dit niet synchroon loopt, ervaar je negatieve emoties. Een neutrale emotie ervaar je als je ergens geen verwachting of perceptie over hebt.

Het brein vergelijkt dus de verwachting die je hebt over iets of iemand met de perceptie die je hebt over iets of iemand om een emotie, positief of negatief, te creëren. De uitdaging is om minder gehecht te raken aan je zelfgevoel van de mind door deze sleutel te gebruiken:

Verwachting + Perceptie = emotionele respons

Door je emoties te leren managen treedt er een toename op in de hersenactiviteit van de linker prefrontale cortex, waardoor je meer positieve emoties ervaart. Dit heeft een positief effect op het emotioneel en fysiek welbevinden. Bovendien maak je bij positieve emoties meer ‘Geluksstofjes’ aan wat invloed heeft op je welzijn en gezondheid en eveneens invloed kan hebben op het tot expressie komen van genen (epigenetica).

Wanneer we erkennen hoe positieve en negatieve emoties ons fysiologisch en biologisch functioneren beïnvloeden, kunnen we deze kennis gebruiken om een gelukkig leven vorm te geven.

Vrijwel elke emotie wat je ervaart is het resultaat van het feit dat je brein naar de verwachtingen van het programma van het zelf kijkt en het vergelijkt met de perceptie ervan, wat vervolgens een positieve of negatieve emotie creëert. Een voorbeeld, als mijn puberzoon spijbelt van school, vergelijkt mijn brein mijn perceptie over spijbelen met mijn verwachting over spijbelen. Ben ik dit niet bewust, dan word ik boos.

Moet je verwachtingen en perceptie loslaten?

Nee, het gaat over je verwachtingen en perceptie tot bewustzijn brengen waardoor je een keuzemoment krijgt en je loskomt van de onbewuste automatische respons. Cognitieve wetenschappers twijfelen niet aan het feit dat het zelf (of ik of identiteitsgevoel) is opgebouwd uit een veelheid aan onbewuste mechanismen, habits en processen. Zo blijken onze herinneringen ook voor een deel te bestaan uit herinterpretaties van gebeurtenissen waardoor ze vervormd worden. Deze onbewuste mechanismen en processen die het zelf vormen, vinden in onze vroege ontwikkeling plaats. Kleine kinderen ontwikkelen hun zelfgevoel tijdens de kinderjaren, leren om dit tot bewustzijn te brengen is een krachtige sleutel tot geluk.

Je geconditioneerde mind en je authentieke oorspronkelijke zelf

Je mind is niet je authentieke oorspronkelijke zelf. Maar omdat je normaliter gewend bent naar je programma te luisteren, verlies je het contact met je ware zelf. Er is een groot verschil tussen je aangeleerd programma en je authentieke ware zelf. We denken dat we onszelf kennen, maar dat is een illusie. We volgen ons programma en dat is nu juist wie we niet zijn en…………….wat je geluk saboteert.

Geluk is onvoorwaardelijk, je natuurlijke staat, waar je niets voor hoeft te doen. Het enige wat je kunt doen is alles wat je geluk saboteert loslaten via bewustzijn.

We denken dat een relatie gelukkig maakt, of werk, geld, succes, pensioen, kinderen. Maar dat is niet zo. Sommige mensen zijn gelukkig in een relatie, anderen niet. Sommigen zijn blij met hun werk, anderen hadden andere verwachtingen. Succes lijkt een belangrijke drijfveer voor geluk, maar menig succesvol persoon is niet altijd gelukkig.

Er is ons geleerd dat geld, werk, succes, plezier en kinderen ons gelukkig maakt. Maar ook dit is een voorwaardelijke conditie. We denken dat het ons gelukkig maakt en doen er alles aan om dit te bereiken (als ik een relatie heb, dan ben ik gelukkig of als ik plezier heb, dan ben ik gelukkig). We linken geluk aan van alles en nog wat, terwijl het er gewoon is. Het blijft een rollercoaster die zoektocht naar geluk, want wat als je dit niet bereikt? Wat als je even geen plezier hebt, of succes of werk? Plezier, succes, geld, werk, kinderen, enzovoort zijn niet hetzelfde als geluk. Al deze staten mag je tot bewustzijn brengen.

Geluk is geen bijproduct, geluk is puur en nergens mee verbonden, niet met werk, relaties, promotie, kinderen, positieve emoties, financiële vrijheid, pensioen of welke staat of gevoel dan ook. Geluk is je natuurlijke ware aard, altijd in jou aanwezig. Wanneer je stopt met jezelf ongelukkig te maken via de gehechtheid aan je geconditioneerde valse zelf, zal je geluk elke seconde kunnen ervaren. Elke seconde.

Geluk kun je elk moment ervaren, in het hier-en-nu. En als je je nu niet gelukkig voelt en denkt dat je allerlei voorwaardelijke condities nodig hebt voor geluk in de toekomst, ben je in de toekomst ook niet gelukkig. Je kunt alleen gelukkig zijn  in het nu! Dus wil je in de toekomst gelukkig zijn, dan dien je in het hier en nu gelukkig te zijn. Op dit moment. Want als het je nu niet lukt, ben je het later ook niet. Het is namelijk conditioneel en niet onvoorwaardelijk. Dus wil je in de toekomst gelukkig zijn, praktiseer het dan in het nu, op dit moment.

Is geluk een keuze?

Geluk is je natuurlijke staat, je geboorterecht. Echter onze geluksaboterende mechanismen zijn zo sterk bedraad in ons brein dat we het geluk niet in het nu ervaren, terwijl het elk moment aanwezig is. Om geluk te ervaren, zal je in het hier en nu, op dit moment, moeten kiezen voor geluk en bewustzijn zetten op je geconditioneerde voorwaardelijke mind. Let wel, de mens is een wezen wat goed functioneert op gewoonten. Door er bewustzijn op te zetten kun je kiezen. Kiezen voor je natuurlijke staat. En dat is een enorme uitdaging, omdat je voortdurend je gewoonten volgt (je geconditioneerd programma).

De enige keuze die je hebt is bewustzijn te zetten op hoe je denkt en hoe je je voelt. Het gaat er niet om wat je doet, je identiteit, maar hoe je denkt en voelt. Je verhalen, deze maken je ongelukkig. En omdat je nergens geleerd hebt hoe je invloed kunt uitoefenen op je verhalen, je gedachten, je gevoelens en je gehechtheid ermee, voel je je ongelukkig. Je kunt je gedachten niet uitzetten, omdat ze voornamelijk onbewust zijn, maar je hebt wel een keuze waar je je aan hecht en wat je voedt.

Dus manage je mind, manage je emoties. Leading yourself. En ik begrijp als geen ander dat dit geen leuke uitdaging is, maar wel de manier om gelukkig te zijn. Hoe je dit doet leer je in de opleiding voor Gelukscoach. Je werkt dus niet zozeer aan je geluk, omdat dit er al is. Je werkt voornamelijk aan je geluksaboteurs die je weghouden van het geluk.

Geloof mij, als je oefent, gaat ook jou dit lukken. Geluk is een keuze, dus kies voor geluk, je natuurlijke staat. Natuurlijk willen we naast geluk ook profiteren van wat het leven ons biedt, geld, status, werk, gezondheid, en waarom ook niet. Het aardse leven biedt ons dit. Natuurlijk mag je gelukkig zijn waar je ook maar wilt. Op je werk, in je koophuis of je huurwoning, in je relatie of zonder een relatie, alleen of samen. Geen van deze dingen maken je gelukkig, maar je mag het wel ervaren en scheppen. Je kunt rijk of minder rijk gelukkig zijn omdat geluk je natuurlijke staat is, een magische gift wat een onderdeel is van jou.

Prioriteer geluk

Er zijn diverse geluksbevorderende oefeningen en tools die je kunt toepassen om te werken aan je gelukssaboterende mechanismen, maar ook hiervoor geldt, wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Elke tool die je toepast is in feite een middel wat zou kunnen leiden naar een hoger geluksbewustzijn, weerstanden los te laten, en te groeien naar acceptatie. Je leert je voorwaardelijke mind te beheersen en te kalmeren en wat ik vooral enorm geweldig vind, is dat je je meer en meer leert af te stemmen op het universum. Dat klinkt zweverig, maar er is niets zweverigs aan. Strijd, weerstand en worsteling met het leven neemt af en je verkrijg meet helderheid over je leven. Je begrijpt jezelf, Je kent jezelf. Het leven is niet bedoeld om ermee te worstelen.

Wauw, als je deze reis maakt, gaat er een andere wereld voor je open. Waarom? Omdat ik dat zelf ervaren heb. Ook jij kunt elke dag geluk prioriteren en als je dat doet, elke dag, dan ervaar je dit geluksgevoel. Prioriteer geluk en leer alle ongelukkige gedachten, condities, voorwaarden en verwachtingen die er zijn, tot bewustzijn te brengen.

Een voorbeeld. Een coachee, een pleaser, wilde graag gelukkig zijn. Maar vond het lastig om gelukkig te zijn als anderen dat niet zijn. Dus zij offerde haar geluk op voor anderen. Het voelde voor haar niet goed. In de opleiding voor Gelukscoach werk je bijvoorbeeld met het bewustzijnsniveau van schaamte en schuld. Jij hoeft je niet schuldig te voelen als een ander niet gelukkig is. Zij zei ‘ach ik hoef niet altijd gelukkig te zijn, ik vind dat prima’. Welk programma ligt hieronder? Welke conditie? Je hoeft je geluk niet op te geven voor de waarde van rechtvaardigheid. Dat is een conditie, hoe nobel het ook lijkt. Als je je schuldig voelt, wat een angst programma is, kun je hier bewustzijn op zetten. Dat kun jij, dat kan ik. Maak van geluk je prioriteit en niemand hoeft jou uit je geluksgevoel te halen, tenzij je daarvoor kiest, je ware authentieke kern.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om 24/7 in je ware authentieke kern te fungeren. We volgen nu eenmaal gemakkelijk ons programma, onze geconditioneerde mind. Echter als je de keuze maakt om geluk te prioriteren, maak je kwantumsprongen in je geluk.

Ook jij kunt een leven leiden van authentiek geluk. Nu, in dit moment. Ook mijn leven was voor een groot deel gebaseerd op mijn aangeleerd programma maar ik besloot een andere keuze te maken. En het leuke is, als je kiest voor geluk, als je geluk prioriteert en je je verbind met  je authentieke kern, verloopt je leven werkelijk veel moeitelozer, gelukkiger en plezieriger. Je leeft lichter en dat is echt de moeite waard. Ga geluk trainen, ga geluk delen, dit is op dit moment jouw leven, dus leer je geluksaboterende mechanismen tot bewustzijn te brengen zodat je als een rots in geluk je leven ervaart. En geloof mij, het is heerlijk om geluk, je natuurlijke staat, als basis te hebben. Want wat ik heb, heb jij ook en geloof mij, je leven verandert. Je vecht niet meer met wat er is, maar je werkt samen met jezelf en met het universum. Leer hoe jij je weerstand kunt loslaten, je problemen kunt overwinnen, helderheid en bewustzijn kunt verkrijgen over jezelf, gehechtheid kunt loslaten, meer invloed krijgt over je geconditioneerde en voorwaardelijke mind en gelukkiger in het leven te staan.

  Comment Section

  0 reacties op “Wat is geluk?

  Plaats een reactie


  *