Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is een werkgelukdeskundige

Wat is een werkgelukdeskundige

Volgens de nationale beroepengids gaat de aard van ons werk de komende jaren veranderen. Niet alleen de taken, maar ook de werkomstandigheden en de samenleving verandert waardoor er vraag is naar nieuwe vaardigheden en competenties. Dit leidt tot doorontwikkeling van een aantal nieuwe beroepen waaronder de werkgelukdeskundige.

Wat is een werkgelukdeskundige

Volgens de nationale beroepengids is de werkgelukdeskundige een adviseur, manager of staffunctionaris die zich richt op het vergroten van de geluksbeleving op de werkvloer. De Werkgelukdeskundige doet dit onder andere door het geven van workshops en (team-)coaching gericht op persoonlijk leiderschap en het geven van inspiratiesessies.

Daarnaast deelt de Werkgelukdeskundige kennis en inzichten over geluk op de werkvloer, of implementeert hij of zij tools of systemen waarmee de geluksbeleving van de werknemers kan worden bijgehouden. De Werkgelukdeskundige is al in meerdere verschijningsvormen gezien op de arbeidsmarkt, van extern adviseur tot Chief Happiness Officer of Gelukscoach.

Een werkgelukdeskundige helpt bedrijven en de mensen die er werken om het werkgeluk te vergroten. De werkgelukdeskundige doet dit vanuit de visie dat gelukkige mensen productiever en creatiever zijn, daarnaast betere service verlenen.

Is een werkgelukdeskundige de beste manier om werkgeluk te verhogen?

Je kunt van geluk geen plicht maken en geen enkele persoon bezit de sleutel tot andermans geluk, ongeacht wat hun titel is of hoeveel Geluk ze op kantoor brengen. Dat betekent niet dat je als bedrijf niets kunt doen. Om een positieve en gelukkige werkomgeving echt te koesteren, moeten bedrijven blijk geven van een oprechte toewijding aan het geluk van medewerkers, dat ook een integraal onderdeel moet zijn van het bedrijfsethos. Alles begint bij een (emotioneel) veilig klimaat. Is het klimaat niet veilig, kun je trainen wat je wilt, maar beklijft geluk zelden. Dit principe geldt overigens ook voor zelforganiserend werken of zelfsturend werken. Zorg voor een emotioneel, sociaal en fysiek veilige omgeving

Zorg voor een emotioneel, sociaal en fysiek veilige omgeving

Optimaal werken wordt gedreven door nieuwsgierigheid, wat leidt tot exploratie, ontdekking, oefenen en meesterschap. Beheersing op zijn beurt leidt tot plezier, voldoening en vertrouwen. Hoe meer mensen deze cyclus van verwondering ervaren, hoe meer ze een positivisme en liefde voor werk en leren kunnen creëren. De cyclus van verwondering kan echter worden geremd door een onveilig klimaat. Een angstreactie is diep geworteld in het menselijk brein. De menselijke geest zal zich bij een onveilig klimaat veelal richten op de informatie die op dat moment belangrijk is om te overleven. De onveiligheid remt exploratie, nieuwsgierigheid en vertrouwen. We zijn dan minder goed in staat om effectief te werken. Als we ons emotioneel en sociaal veilig voelen zijn we bijzonder creatief, er stroomt meer en er is meer nieuwsgierigheid, dan als we ons onveilig voelen.

Natuurlijk zit emotionele veiligheid in elk persoon, we weten wat we voelen, we hebben het vermogen om onze gevoelens te kunnen identificeren en er naar luisteren. Vergeet niet dat de veiligheid van alle dingen om ons heen begint met het creëren van de emotionele veiligheid in onszelf. We doen dit echter te weinig, luisteren naar wat we voelen.

Toch is de omgeving één van de belangrijkste drivers voor ons gedrag. De meeste bedrijven besteden weinig aandacht aan hoe werknemers zich voelen. Ze realiseren zich nauwelijks dat emoties de belangrijkste drijfveer zijn van het gedrag. Er wordt eerder gesproken over een cognitieve cultuur (intelligentie, kennis, hoe medewerkers denken, klantgerichtheid) dan een emotionele cultuur (de soft skills). Een denkcultuur versus een voelcultuur. De emotionele cultuur wordt in veel bedrijven nauwelijks beheerd. Een emotioneel veilige cultuur heeft een grote impact op medewerkersbetrokkenheid, het reduceren van stress, gezond teamwerk en zelfs prestaties en ziekteverzuim. Inmiddels tonen diverse studies het belang aan van de significante impact van emoties op prestaties en betrokkenheid.

Elke organisatie waar mensen werken, hebben een emotionele cultuur

Of je er nu aan wilt of niet, overal waar mensen werken bestaat er ook een emotionele cultuur, of deze nu veilig is, onderdrukt wordt, genegeerd wordt of niet. Nu zijn wellicht de meeste managers toegerust om het denken en gedrag te beïnvloeden, maar nauwelijks hoe medewerkers zich voelen. Er zijn zelfs nog organisaties die emoties als niet professioneel beschouwen en aangeven dat ‘emoties niet op de werkvloer thuishoren’. Wat je ook vindt als organisatie, je kunt er niet omheen dat emoties ook op de werkvloer aanwezig zijn en een belangrijke driver zijn voor het gedrag.

Gelukkig zie je binnen meer bedrijven dat emotionele vaardigheden meegenomen worden in de management principes. Maar afspraken meenemen in management principes is wat anders dan dat een organisatie ook toegerust is in emotionele vaardigheden en is er nog steeds geen emotioneel veilige cultuur. Leiderschap is intelligent omgaan met je emoties. Practice what you preach.

Emoties zijn besmettelijk

Emoties zijn besmettelijk, zowel positief als negatief. Herkennen we niet allemaal dat emoties ons positief of negatief kunnen beïnvloeden? Ons brein heeft een soort van ‘open loop’ systeem; we zijn ‘bedraad’ om subtiele aanwijzingen van elkaar te kunnen oppikken. We kunnen onszelf dus ‘afstemmen’ op de emoties van anderen en kunnen op die manier dus voelen of onze leidinggevende of collega goed gehumeurd  is of niet. Afstemmen op emoties van anderen is iets dat plaatsvindt in milliseconden; onbewust en razendsnel dus. Deze transmissie van emoties is geen fictie, maar realiteit en vindt continu plaats. Het is de basis van onze sociale interacties. Als we ons niet bewust bent van de eigen emoties en welk effect dit heeft op anderen, heeft dit invloed op werkrelaties en dus op je invloed als leidinggevende. Als een manager consequent naar het werk komt en er boos uitziet, of hij het nu is of niet, kan hij een onveilige cultuur cultiveren.

Het creëren van emotioneel en sociaal veilig klimaat is een krachtig onderdeel van de werkgelukdeskundige en het dient gedragen te worden door de top. Maar let wel, het gaat hier niet alleen over positieve emoties.

Werkgeluk gaat niet alleen over positieve emoties en plezier

Er lijkt een soort van ‘wildgroei’ te ontstaan dat een gelukkige werkplek met name dient te bestaan uit positieve emoties en plezier, dat is absurd en onmogelijk. Zo worden er ook allerlei leuke activiteiten ontwikkeld als een glijbaan op kantoor om de ‘spelende mens’ te activeren. Als mensen niet gelukkig zijn, helpt een glijbaan niet. Natuurlijk kunnen sommige activiteiten de moeite waard zijn, afhankelijk van het klimaat en de mensen die er werken. Echter te veel plezier en alleen positieve emoties kunnen het werk juist saboteren. Mensen durven bijvoorbeeld conflicten niet meer te bespreken omdat het ‘leuk’ moet zijn. Of is feedback geven een steeds lastiger topic.

Een cultuur van positiviteit en plezier hoeft niet altijd als tegengif te werken voor een angstcultuur. Bovendien mag je in een positieve cultuur niet negatief zijn wat juist angst bevorderd. Het gaat dan ook niet zozeer over positieve emoties maar over bewustzijn. Bewustzijn dat emoties, de aangename en onaangename, er gewoon mogen zijn, net als in elk systeem. Of dit nu gaat om een oudersysteem, een schoolsysteem of een werksysteem. Als kinderen opgroeien in een emotioneel veilig klimaat, betekent het niet dat zij nooit boos kunnen worden, of verdrietig, of angstig. Dit zelfde geldt voor een werkplek. Emoties hoeven dus niet alleen maar positief te zijn, of in de kiem gesmoord te worden, de emoties komen hoe dan ook op een contraproductieve manier naar buiten.

Werkgeluk gaat ook over hindernissen, stress, tegenslagen en moeilijke momenten. Met elkaar deze moeilijke momenten overwinnen, groeien in bewustzijn, weer in staat zijn om succes te creëren, je opnieuw te verbinden, je angsten overwinnen, successen vieren…….is hoe je gelukkig wordt op het werk.

Werkgeluk is inherent aan bewustzijn

Geluk en werkgeluk is inherent aan bewustzijn. Omdat bewustzijn van nature bewust is zou je kunnen zeggen dat geluk de ervaring is van bewustzijn dat zichzelf bewust kent. We zijn dus al wat we zoeken, namelijk Geluk. Door te groeien in bewustzijn, groei je in geluk. Ook jij kunt bewustzijn uitdagen tot grote hoogten en van je werkplek een gelukkigere plek maken. Hier hoef je geen werkgelukdeskundige voor te zijn.

Geluk is niet iets wat onbereikbaar is. Het is onlosmakelijk deel van je bewustzijn en…….een inside job. Elke ervaring die je ooit hebt gehad, is gevormd door je geest of je mind. Elke relatie is zo goed of zo slecht als het is vanwege de mind.  Elke ervaring, als tevredenheid of geluk op het werk, wordt door je geest gefilterd. Is het op je werkplek niet emotioneel veilig? Wat houd je daar? Waarom blijf je? Heb je dat ooit onderzocht in jezelf? Is het echt onveilig of voel jij je onveilig? Daar gaat geluk over, het bewustzijn over wat je voelt.

Natuurlijk is een emotioneel veilig klimaat belangrijk voor je geluk. Maar zelfs in de beste omstandigheden is geluk ongrijpbaar omdat het gaat over bewustzijn. Zelfs als alle condities op het werk goed gaan, een emotioneel en sociaal veilig klimaat, goede collegae, leuk werk, gaat de zoektocht naar geluk nog steeds door.

Natuurlijk is de term bewustzijn nog steeds niet te definiëren, maar onze ervaring is slechts een ervaring totdat we er bewustzijn op zetten. De gevoelens die we negatief noemen, zijn slechts aanwijzingen dat er iets op ons pad is gekomen dat ons nu uitnodigt om deze ervaring te onderzoeken. Waarom voel ik me zo? Wat zegt het mij? Gevoelens worden alleen een probleem als we ze negeren als gevoelens onopgelost blijven of onverenigbaar zijn.

  • Waarom heb ik dit gevoel?
  • Wat betekent het voor mij?
  • Wat zegt het over mijn persoonlijke overtuigingen en mijn persoonlijke ervaring?

Op die manier worden de negatieve gevoelens onze beste vrienden, omdat ze ons eigenlijk dienen in plaats van ons pijn te doen. En wanneer iets ons pijn doet, zeggen we vaak dat we dat niet willen. Dat is wanneer het oordeel komt. Of we projecteren onze gevoelens op anderen.

Werkgelukdeskundige een succesvolle investering?

Een emotioneel veilig klimaat wordt door iedereen gevormd, van alle lagen binnen de organisatie, dag in dag uit, hoe ga je met elkaar om? Toch is het aan de top om het goede voorbeeld te geven want zinvol geluk binnen elke organisatie is doordrenkt van het doel en de waarde van het bedrijf. Het ontstaat niet door een glijbaan of een pingpongtafel, het is duurzaam en ontstaat wanneer mensen in staat zijn om efficiënt en bewust te werken en kunnen genieten van elkaars gezelschap.

Werkgeluk en persoonlijk geluk blijft een persoonlijke beleving, toch blijkt uit onderzoek dat werkgeluk er toe doet en dat werkgeluk gestimuleerd kan worden. Nu volgen de meeste organisaties diverse programma’s, soms van één dag, soms een jaartraining. De meeste medewerkers ervaren trainingen als leuk soms als geweldig. Wij zeggen:’Leef wat je hebt geleerd’, dat is waar het over gaat.

Natuurlijk hebben sommige mensen de ondersteuning en structuur nodig van bijvoorbeeld een werkgelukdeskundige om hen te begeleiden te leven wat ze hebben geleerd. Maar van werkgeluk je prioriteit maken is een goede keuze. De vraag is eerder, ben jij bereid om je geluksbewustzijn te verhogen? Als je weet dat geluk niet alleen jou, maar ook anderen in je omgeving kan helpen, zou je dan moeite doen? Ik denk dat we allemaal de moeite zouden nemen als we begrepen hoe krachtig geluk kan zijn. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld om je heen.

Tot slot…..

Werkgeluk vindt niet zomaar van de ene op de andere dag door een werkgelukdeskundige aan te stellen, maar je kunt een gelukkige werkbasis wel in de loop der tijd uitbouwen, een werkplek waar mensen worden aangemoedigd en ondersteund en we kunnen allemaal bijdragen aan het opbouwen van meer geluk op het werk. Het is een uitdagend proces en je zult onderweg uitgedaagd worden, maar wel één die de moeite waard is.

Als je geest in een positieve, gelukkige staat is, functioneren je hersenen beter. Als je brein beter functioneert, doe je het beter. Als je het beter doet, voel je je beter. Als je je beter voelt, trek je betere omstandigheden aan in je leven.

 

Comment Section

0 reacties op “Wat is een werkgelukdeskundige

Plaats een reactie


*