Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is Agile

Wat is Agile

We lezen steeds meer over het begrip Agile. Wat betekent het nou eigenlijk? Agile betekent wendbaar, lenig of beweeglijk.  Agile betekent wendbaar kunnen inspelen op veranderingen. Google Translate. Agile is een systematische aanpak om te innoveren op zinvolle manieren die hele teams kunnen gebruiken om samen te werken aan betere resultaten. Noem het een cultuur van experimenteren. Probeer iets, let op de resultaten en probeer het opnieuw.

Het heeft betrekking op de mindset van de organisatie, de manier van denken en werken. De Agile aanpak is dan ook een wendbare of beweeglijke aanpak ofwel een korte en cyclische aanpak dat zich richt op het hele waarde systeem en mensgericht is waarbij de traditionele blauwdruk van een organisatie losgelaten wordt.

Uitgangspunt

Agile is nog relatief nieuw, het is anders dan de traditionele manier van werken. Het uitgangspunt gaat over intermenselijk contact, veranderingen omarmen, goed kunnen samenwerken, zekerheden durven loslaten en niet om vastgelegde documenten of van bovenaf opgelegde taken. De kwaliteit van het product wordt bepaald door de kwaliteit van het proces en het team neemt zelf beslissingen binnen een open en communicatieve cultuur. Op deze wijze kan een project op een flexibele en Agile manier tot een goed einde gebracht worden.

Scrum

Agile bestaat eigenlijk uit verschillende methoden die vastgelegd worden in een ‘Agile manifest’. Scrum is één van de bekendste methoden. Scrum is een begrip uit de rugby, waarbij het team gezamenlijk het doel bereikt. Het is eerder een raamwerk of filosofie dan een techniek. Een scrum team is zelfsturend. Goed kunnen samenwerken en snel kunnen schakelen bij veranderingen is het thema.

Er zijn drie rollen in scrum: De scrum master, de product eigenaar en het ontwikkel team die door verschillende mensen ingevuld kan worden.

Enkele tips voor Agile werken

  • Werk niet richting een deadline, maar aan de eerstvolgende stap in het project;
  • Houd je team klein en geef elk lid inspraak;
  • Maak verantwoordelijkheden goed zichtbaar;
  • Geef in korte sessies (dus geen lange vergaderingen) korte uitleg van de stand van zaken;
  • Bepaal met elkaar de volgende stap, laat het beste idee winnen;
  • Geef elkaar regelmatig feedback. Wat ging goed?  Wat kan beter? Wat doen we volgende week?
  • Zorg voor elkaar, wees open-minded en flexibel;
  • Wees creatief, neem tijdens de korte sessies iets lekkers mee of doe een korte meditatie rondje.

Agile werken binnen je gezin

Feiler introduceert gewoontes die flexibiliteit, ideeën van onderuit, constante feedback en verantwoordelijkheid bevorderen. En verrassend: kinderen kiezen hun eigen straffen!

Comment Section

0 reacties op “Wat is Agile

Plaats een reactie


*