Break-in Training
Brochure

Page content

Richtlijnen Best Practice

Richtlijnen zijn belangrijk om emotionele intelligentie vaardigheden op het werk gedegen te kunnen trainen. Hiervoor gebruiken we richtlijnen voor Best Practice. Deze richtlijnen bevatten de huidige kennis van onderzoeksliteratuur over hoe je emotionele intelligentie vaardigheden het best op de werkplek kunt integreren. Niet alle richtlijnen hoeven te worden opgevolgd, echter is de kans op een goede integratie groter. De richtlijnen zijn ontwikkeld voor het consortium van Daniel Goleman en Cary Cherniss.

Effen de weg

 • Beoordeel de organisatie: welke vaardigheden heeft een organisatie het meest nodig. Bepaal de competenties die het meest kritisch zijn voor effectieve prestaties op werk en voor een bepaald type werk. De competenties die nodig zijn om te ontwikkelen zijn congruent met de organisatie cultuur en algemene strategie.
 • Beoordeel het individu: De beoordeling moet gebaseerd zijn op de belangrijkste competenties die nodig zijn voor een bepaalde taak en de gegevens moeten geloofwaardig zijn.
 • Assessments met zorg: koppel individuele informatie op sterke en minder sterke punten nauwkeurig en duidelijk terug. Neem voldoende tijd voor de persoon om de informatie te integreren. Zorg voor feedback in een emotionele veilige omgeving om weerstand en defensiviteit te minimaliseren.
 • Vrije keus: Mensen zijn het meest gemotiveerd om te veranderen als ze hier vrij voor kunnen kiezen, of het gevoel hebben dat ze een vrije keus hebben.
 • Stimuleer mensen: Mensen zullen sneller deelnemen als ze zien dat ze zinvol en effectief bezig zijn. Organisatorisch beleid zal mensen moeten aanmoedigen om deel te nemen. Motivatie wordt versterkt als mensen vertrouwen hebben van de leiders die hen aanmoedigen om deel te nemen.
 • Link leerdoelen aan persoonlijke waarden. Mensen zijn het meest gemotiveerd om te veranderen als dit past bij hun waarden. Help mensen te begrijpen dat een bepaalde verandering echt belangrijk voor ze is.
 • Stel verwachtingen: Bouw aan positieve verwachtingen door te laten zien dat emotionele vaardigheden verbeterd kunnen worden en zal leiden tot gewaardeerde uitkomsten. Zorg ook voor een realistische verwachting.
 • Bereidheid: Beoordeel of een medewerker klaar is voor de training. Als er onvoldoende motivatie is of er zijn andere redenen, zal dit invloed hebben op de focus van de interventie inspanning.

Doing the work of Change

 • Zorg voor een positieve relatie tussen de trainers en de deelnemers. Trainers die empathisch, oprecht en warm zijn, zijn het beste in staat deelnemers te betrekking bij het veranderingsproces.
 • Make change self directed: Leren is effectiever wanneer mensen richting geven aan hun eigen leerprogramma, op maat en gericht op hun unieke behoeften en omstandigheden. Laat mensen hun eigen leerdoelen stellen.
 • Stel duidelijke doelen. Mensen moeten duidelijkheid hebben over het specifieke gedrag en vaardigheden die deel uitmaken van de doelen. Zorg ervoor dat de doelstellingen duidelijk, specifiek en optimaal uitdagend zijn.
 • Beheersbare stappen: Verandering treedt sneller op als het veranderingsproces is verdeeld in beheersbare stappen.
 • Praktijkmogelijkheden: Blijvende verandering vereist voortdurend oefenen op het werk en privé. Een automatische gewoonte afleren kost tijd en vergt oefening. Moedig aan om het nieuwe gedrag consequent te oefenen over een periode van maanden.
 • Geef feedback. Feedback stimuleert mensen tot verandering, vooral positieve feedback.
 • Vertrouw op ervaringsgerichte methoden. Ervaringsgerichte methoden zijn vaak het beste om emotionele vaardigheden te leren.
 • Support programma: Verandering wordt vergemakkelijkt met voortdurende steun van anderen, buddy of individuele coaching. Zorg dat mensen elkaar aanmoedigen en ondersteunen in de gewenste verandering.
 • Gebruik modellen: Video’s of levende modellen maken duidelijk hoe vaardigheden gebruikt kunnen worden in realistische situaties.
 • Verbeteren van inzicht: Zelfbewustzijn is de hoeksteen van emotionele en sociale competentie. Help medewerkers meer inzicht te krijgen over hoe hun gedachten, gevoelens, gedrag en handelen zichzelf en anderen beïnvloedt.
 • Voorkom terugval: Gebruik een terugvalpreventie die mensen helpt bij tegenslagen.

Bemoedig overdracht en onderhoud verandering

 • Stimuleer het gebruik van vaardigheden op het werk.
 • Ontwikkel een organisatiecultuur die groei en leren ondersteunt.

Evalueer

 • Evalueer om te zien of de training blijvende effecten heeft. Een follow-up training is zeer wenselijk. Naast het in kaart brengen van de voortgang, is het ook belangrijk werkgerelateerde uitkomsten, zoals prestatie indicatoren, ziekteverzuim, gezondheid mee te nemen.

 

Comment Section

0 reacties op “Richtlijnen Best Practice

Plaats een reactie


*