Break-in Training
Brochure

Page content

Motivatie en emoties

Waarom gedragen we ons zoals we doen? Wat heeft motivatie en emotie met elkaar te maken? Is er een biologische basis voor?

Wat is motivatie?

Motivatie is het begrip dat psychologen gebruiken om te verwijzen naar redenen voor bepaald doelgericht gedrag. Hier zijn sociale motieven en biologische drijfveren voor. Biologische drijfveren zijn bijvoorbeeld honger, dorst, seks en slapen. Sociale motieven zijn bijvoorbeeld autonomie, resultaten en prestaties.

Wat is een emotie?

Er is een verschil tussen een emotie, een gevoel en een stemming. Een emotie is een directe positieve dan wel negatieve automatische taxatie op de omgeving of op interne gedachten. Emotie is een zeer complex proces op het gebied van fysiologie, neurologie, cognitie en gedrag. Noem het de emotionele dans.

Een stemming is een diffuse langdurige emotionele toestand en kan zomaar ontstaan zonder automatische taxatie op de omgeving of interne gedachten. Stemmingen hebben absoluut consequenties zowel in het privé leven als op werk. Als mensen zich bijvoorbeeld prettig voelen, heeft dit effect op het werk. Dit komt omdat we flexibeler worden in het denken. We zien dingen meer een een positief licht dan bij een negatieve stemming. Positieve stemming is van belang bij het samenwerken. Negatieve stemmingen vergen veel aandacht en energie waardoor de focus versplintert. Sfeer is dus van invloed op de prestaties.

Een gevoel is de persoonlijke ervaring van een emotie. Bijvoorbeeld ik voel me boos of ik voel me tevreden.

Emoties bestaan uit een aantal componenten

 • Emoties ontstaan binnen milliseconden, automatisch en vaak onbewust;
 • Emoties zijn zeer intens en duren maar kort;
 • Emoties geven een fysiologische verandering als bijvoorbeeld het verhogen van de hartslag bij angst;
 • Er is een subjectief bewuste ervaring van een emotie;
 • Elke emotie heeft een gedragscomponent;

Zes primaire emoties

Paul Ekman omschrijft zes primaire emoties, zichtbaar in gezichtsuitdrukkingen:

 1. Boosheid
 2. Angst
 3. Walging
 4. Verbazing
 5. Blijdschap
 6. Verdriet

Psychologische effecten van een emotie

De rechterhersenhelft blijkt meer betrokken te zijn bij emoties, dan de linkerhersenhelft.

Naast de fysiologische effecten van een emotie als het verhogen van de hartslag, zweten en verhogen van ademhaling, hebben emoties ook psychologische effecten.

De psychologische effecten beschrijven de kwalitatieve ervaring van de emotie. Als de emotie boosheid is, voel je boosheid. Er ontstaat een mentaal proces van een gedachtereeks, die aanzet tot handelen en effect heeft op gedrag.

Dit kan extern gericht gedrag zijn zoals schreeuwen bij woede, of intern, zoals het onderdrukken of negeren van woede. Het gedrag kan zowel constructief of destructief zijn. Een voorbeeld destructief: Boosheid kan leiden tot schreeuwen, ruzie, passief agressiviteit, of fysiek geweld. Constructief: Grenzen stellen, time-out nemen, geduld beoefenen. Het één leidt tot een gezonde samenwerking of juist een verwijdering.

Motivatie en emotie

Mensen zijn emotionele wezens. We ervaren eerst alles emotioneel voordat we er betekenis aangeven. Emoties en motivatie zijn nauw met elkaar verbonden, toch is er een verschil.

Een belangrijk verschil tussen een emotie en motivatie is dat emoties uitgelokt worden door onze externe omgeving (zintuiglijke prikkeling) en interne gedachten. Motivatie is de reactie op de interne stimuli & gedachten.

Motivatie is een niet waarneembaar proces wat leidt tot doelgericht gedrag. Heb je honger, dan bestaat er een motivatie om te gaan eten.

Emoties zijn meer het middel om de motivatie kenbaar te maken.

Motivationeel gedrag en emoties zijn evolutionair gunstig. Als mensen motivationeel gedrag vertonen, wat niet direct door de omgeving ontstaat maar vanuit interne stimuli, wordt dit beloond door het dopaminerge beloningssysteem in het brein.

Interne prikkels kunnen dus motivationeel gedrag uitlokken. Emoties zijn het gevolg van situaties waarin onze motieven en daarmee de doelen worden bevredigd of bedreigd. En emoties vormen de drijfveren voor ons motivationeel gedrag. Emoties zorgen voor opwinding ofwel arousal, motivatie zet de arousal om in actie.

Comment Section

0 reacties op “Motivatie en emoties

Plaats een reactie


*