Break-in Training
Brochure

Page content

Methode gelukt!

Methode gelukt!

Methode gelukt! is ontwikkeld door Sheila Neijman en is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en oefeningen die hun waarde hebben bewezen. Sinds 1990 is onderzoek naar geluk en welzijn een gerenommeerd vakgebied binnen de sociale wetenschappen.

Sindsdien is de door professor P. Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi opgerichte stroming ‘positieve psychologie’ een groeiend vakgebied, met namen en wetenschappelijke instituten als professor Sonja Lubomirsky, professor Tal Ben Shahar, Ab Straatman, professor Ruut Veenhoven en het Institute of Hearthmath. Maar ook de kennis van Dalai Lama, Deepak Chopra en Esther & Jerry Hicks zijn een ware inspiratiebron geweest.

Deze wetenschappers hebben aangetoond dat geluk maakbaar is door specifieke acties te ondernemen en technieken toe te passen. Het doen leidt tot resultaat: gelukkig zijn, veerkrachtiger zijn, meer zelfvertrouwen hebben, steviger in je schoenen staan en nog veel meer. Deze kennis en resultaten zijn de motivatie geweest voor en als inspiratie gebruikt bij de ontwikkeling van Gelukt!. Gelukt! is de ideale handleiding voor een leven dat (ge)lukt.

Wat vind je in deze docenten handleiding?

De handleiding is opgebouwd uit drie delen:

  • algemene informatie: verklaring van de methode en het concept. 
  • lesbeschrijvingen: leidraad bij de Gelukt!-lessen.
  • aanvullende informatie.

In deel 1 vind je achtergronden om een eerste inzicht te krijgen in de wetenschappelijke maakbaarheid van geluk. Ook wordt hier toegelicht hoe geluksgewoonten zijn aan te leren. Bovendien wordt uitgelegd en aangegeven waar en hoe dit in de Gelukt!-lessen gebeurt.

Naast het concept, de opbouw, de onderdelen van het lesmateriaal en de voorbereiding en planning van de lessen, komen in dit onderdeel alle G’s aan bod. De G van Geluk is DE leidraadletter van dit lespakket. De vier blokken volgen de leerlijn: Geleerd, Gevoeld, Gedaan, Gelukt. Daarnaast krijg je een helder overzicht van de 8 Gewoonten. Er wordt toegelicht hoe en waar de 8 gewoonten in de lessen worden geïntroduceerd en gedaan.

In deel 2 vind je per blok en per les precies wat je nodig hebt: de blokdoelen, de blokopzet en het benodigde materiaal. De lesbeschrijvingen zijn opgebouwd uit een inhoudelijke beschrijving, de geluksgewoonten en de voorbereiding. Daarna volgt een overzicht van het leerlingenwerkboek met antwoordmodellen, tips, suggesties en opmerkingen. Wanneer het van toepassing is, wordt er extra informatie gegeven. Ter afsluiting wordt het huiswerk behandeld.

In deel 3 vind je alle informatie over de scholingsmogelijkheden voor de leerkrachten die gaan werken met Gelukt!. We bieden een implementatie- en verdiepingstraining aan. In de implementatietraining ligt de focus op het internaliseren van de geluksgewoonten in de klas en het vormgeven aan de herhaling. In de verdiepingstraining staat persoonlijke ontwikkeling centraal en het integreren van de gewoonten in het leven van de leerkracht. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om de lessen uit te laten voeren door een speciaal opgeleide externe geluksdocent.

Mogelijk zijn de methoden en het concept je al bekend en ben je erg gelukkig. Dan kun je deel  van deze docentenhandleiding direct gebruiken om met de leerlingen en de Gelukt!-lessen aan de slag te gaan.
Het kan ook dat het thema geluk en de maakbaarheid van geluk veel vragen oproept. En zeker de vraag of je geluk aan kunt leren en hoe je dat doet. Ook hierin voorziet deze docentenhandleiding.

Het is ook mogelijk dat de vragen blijven komen. Praktische vragen, zoals hoe je de kennis en vaardigheden uit de lessen zoveel mogelijk kunt verweven met de dagelijkse activiteiten. Of hoe je de 8 geluksgewoonten kunt toepassen in je leven. De toepassingsmogelijkheden in de praktijk en het persoonlijk geluk van de leerkracht vereisen een andere aanpak. Daarvoor verwijzen wij je naar de implementatie- en verdiepingstrainingen in deel 3 van deze handleiding.

Comment Section

0 reacties op “Methode gelukt!

Plaats een reactie


*