Break-in Training
Brochure

Page content

Kinderen en geluk

Kinderen en geluk

Kinderen en geluk: Kinderen van nu leven in een snelle wereld met veel veranderingen, prikkels en actie. Kinderen beleven alles wat om hen heen gebeurt en dat leidt tot emoties. Geweldige, blije, warme, liefdevolle emoties. Maar ook verdriet, boosheid, onzekerheid, alleen voelen, angstig zijn, enzovoort. Noem het stress, noem het ongelukkig zijn, het maakt niet uit.

‘Geef de kinderen vaardigheden om deze gevoelens te accepteren, ermee te spelen en zo nodig om te zetten in gelukkige gevoelens.’

Het uitgangspunt van de gelukslessen is kinderen op jonge leeftijd aan te leren dat het leven is bedoeld om gelukkig te zijn en dat zij daar zelf sturingskracht in hebben, want leren is de eerste stap naar geluk. Met gelukkig zijn bedoelen wij dat alles goed is zoals het is en dat kinderen van daaruit verder leren. Ze ontdekken hoe ze kunnen omgaan met omstandigheden, andere mensen en zichzelf. Een gelukkig leven is een leven dat lukt.

Bij ieder kind zijn er situaties in het leven waar iets of misschien wel heel veel niet lukt. Bij sommige kinderen is dit veel meer dan bij anderen. Ook zijn er kinderen in een thuis- of persoonlijke situatie met problemen of mogelijk zelfs traumatische problemen. Dit lespakket is geen vervanging voor begeleiding of ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. Hierbij adviseren wij professionele begeleiding. Dit lespakket heeft als doel kinderen te leren zelf sturing te geven aan geluk en daarmee een nieuwe zienswijze mee te geven.

Zijn kinderen dan nooit meer verdrietig of boos? Natuurlijk wel! Alle gevoelens zijn deel van het leven, ook verdriet, boosheid, teleurstelling en angst. Die blijven kinderen voelen. Het betekent ook niet dat kinderen zich altijd blij en gelukkig voelen. Moeten wij ons daar zorgen over maken? Nee, absoluut niet. Het is juist in het belang van kinderen om te leren omgaan met al deze gevoelens. Kinderen moeten zich bedroefd, angstig en boos kunnen voelen. Als we onze kinderen beschermen tegen mislukkingen of falen, onthouden we hen het aanleren van vaardigheden. Door het zich slecht voelen zo veel mogelijk te verzachten, wordt het moeilijker voor een kind om zich goed te voelen. Door gevoelens van falen af te schermen, wordt het moeilijker voor een kind om beheersing te ondervinden.

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen al op heel jonge leeftijd (7 à 8 jaar) verschillend met tegenslagen omgaan. Op deze jonge leeftijd zijn er al kinderen die zichzelf ‘dom’ vinden, snel het vertrouwen verliezen, weerstand ontwikkelen tegen leren en faalangstig zijn.

Dit denkkader kan worden veranderd. Door het geven van gelukslessen kun je kinderen anders naar iets laten kijken. Je kunt een kind leren de gedachte los te laten die hem neerslachtig of angstig maakt. Op die manier verandert de perceptie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gelukkige kinderen:

 • socialer zijn;
 • energieker zijn;
 • vriendelijker zijn;
 • populairder zijn bij andere kinderen;
 • flexibeler omgaan met tegenslag;
 • vindingrijker zijn;
 • een sterker immuunsysteem hebben;
 • ichamelijk gezonder zijn;
 • beter presteren op school;
 • minder pestgedrag ondervinden;
 • een groter zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde hebben.

Aanleiding genoeg om gelukslessen binnen het onderwijs te integreren. Door gelukslessen te geven op school worden de kinderen opgeleid om te zijn wie ze zijn en om hun eigen positie in te nemen, in de klas én in het leven en de maatschappij. Kinderen leren wat ze zelf willen en hoe ze om willen gaan met anderen. Door gelukslessen geef je vaardigheden mee waarmee kinderen zich kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke, zelfstandig denkende persoonlijkheden. Persoonlijkheden met incasseringsvermogen, een respectvolle compassievolle houding en de kracht om mogelijkheden, kansen en positivisme te zien.

Comment Section

0 reacties op “Kinderen en geluk

Plaats een reactie


*