Break-in Training
Brochure

Page content

Emotionele intelligentie op werk

Emotionele intelligentie op werk gaat over het beheersen van vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfregulering, relatie bewustzijn en sociaal bewustzijn. Deze vaardigheden blijken essentieel te zijn voor het succes op het werk. Emotionele intelligentie heeft een directe correlatie met prestaties.

Emotionele intelligentie op werk?

Emotionele vaardigheden zijn vaardigheden we kunnen leren. Het onderliggende emotionele intelligentie vermogen is een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat emotionele intelligentie en emotionele vaardigheden met elkaar verschillen. Een medewerker die empathisch is, heeft mogelijk niet de vaardigheid om de klant goed te bedienen. Kan dit wel leren met een goede training.

Hoewel onze emotionele intelligentie (potentie) bepaalt welke mogelijkheden we hebben voor het leren van emotionele vaardigheden, laat emotionele vaardigheden zien hoeveel we van deze potentie gerealiseerd hebben.

Emotioneel intelligentie model

In het onderstaand EI model worden een aantal emotionele intelligentie vaardigheden omschreven. De persoonlijke competenties gaan over het bewustzijn van eigen emoties en het goed kunnen reguleren hiervan. Zo kun je boosheid voelen bij je manager, de emotie gewaarworden en reguleren. Je bent dan beter in staat om je impulsen te beheersen.

Emotionele intelligentie op werk

Het kolom van de ‘ander’ gaat over het goed kunnen aanvoelen van de emoties van anderen. Andere competenties als innovatie, optimisme, organisatie commitment, veerkracht zijn ook emotionele vaardigheden.

Wat zegt de wetenschap?

EI competenties hebben een grote toegevoegde waarde voor prestaties. Mensen kunnen het beste gedijen in een emotioneel veilig klimaat. Een klimaat waar geen overlevingscultuur heerst (macht, sterke bureaucratie).

Onderzoek vanuit de neurowetenschap (Davidson, Jackson, & Kalin, 2000) laat zien dat cognitieve functies vooral door specifieke gebieden van de neocortex worden geactiveerd. Terwijl het gedrag door emotionele intelligentie meer geactiveerd worden door het limbisch systeem, de amygdala en de prefrontale cortex.  Met name de linker prefrontale cortex waar de meer positievere emoties zich bevinden. Deze delen van het brein zijn essentieel om emotionele intelligentie vaardigheden te ontwikkelen. Het heeft invloed op motivatie en het bereiken van doelen.

Empathie en de amygdala hebben ook een connectie. Mensen met letsel aan de amygdala hebben moeite om de non verbale signalen van negatieve emoties als boosheid bij anderen te herkennen.

Emoties zijn belichaamd

Elke emotie is belichaamd, het is onmogelijk om emotioneel intelligent te worden, zonder je lichaam en fysiologie erbij te betrekken.

Zo gaat zelfbewustzijn over wat je voelt. Voor emotionele intelligentie op werk betekent dat je je eigen gevoelens bewust bent, erkend en onderzoekt.  Welke invloed  hebben je gevoelens op je prestaties? Met zelfbewustzijn ontdekt je je sterke en minder sterke kanten. Door dit bewustzijn leer je optimaal gebruik te maken van je sterke kanten en feedback te vragen bij de minder sterke kanten. Het heeft invloed op zelfvertrouwen wat een goede voorspeller is voor hogere prestaties.

Zelfregulering heeft betrekking op je emoties kunnen reguleren.  Hierdoor ben je in staat je emotionele impulsiviteit te beheersen. Als we onze emotionele impulsen onvoldoende kunnen reguleren, zijn we minder succesvol in het opbouwen van gezonde relaties.

Als je in staat bent om je emoties te reguleren ervaar je minder stress, minder negatieve emoties en heb je minder kans op een burn-out of depressie (Boyatzis).

Studies tonen dat optimisme als vaardigheid aanzienlijk kan bijdragen aan omzetgroei (Schulman, 1995).  Medewerkers die initiatief oppakken eerder proactief reageren dan reactief. Initiatief leidt tot hogere prestaties en goede relaties met de interne en externe klant (Crant 1995).

Sociaal bewustzijn gaat over empathie, het bewustzijn van de emoties en behoeften van anderen. Empathie vereist zelfbewustzijn. Sensitiviteit voor anderen is op werk een belangrijke vaardigheid en correleert aan hogere prestaties (Pilling & Eroglu, 1994).

Relatie bewustzijn bevat essentiële sociale vaardigheden zoals het ontwikkelen van anderen en de versterking van hun competenties. Het goed kunnen omgaan met de emoties van anderen, een sfeer van veiligheid creëren. Ook het bevorderen van actief luisteren en goede communicatie,  geven een emotioneel veilig klimaat.

Anderen kunnen inspireren om samen te werken aan gezamenlijke doelen is een effectieve competentie. Je creëert enthousiasme en geeft het goede voorbeeld. Emoties zijn nu eenmaal besmettelijk, vooral aan de top.

Andere voordelen?

Emotionele intelligentie vaardigheden hebben een sterke correlatie  op prestaties. Er blijkt tevens een kritische massa of tipping point van vaardigheden te zijn die zorgen voor superieure prestaties (Boyatzis). Zodra mensen 6 of meer competenties excellent beheersen suggereert McClelland dat er een kritische massa van competenties boven het omslagpunt uitkomt. Waarvan één competentie uit elke cluster. Dit onderscheidt gemiddelde managers  van excellente managers.

Emotioneel veilig klimaat en leiders

Emotioneel intelligent leiderschap blijkt de sleutel te zijn tot effectief management. Er wordt een emotioneel veilig klimaat gecreëerd  waarbij medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. EI vaardigheden tonen betere financiële resultaten door zowel groei als winst (Williams, 1994). Er is dus een sterke relatie tussen emotioneel intelligent leiderschap en bedrijfsresultaten.

Organisaties met leiders met een kritische massa van meer dan 6 sterke competenties overtrof jaarlijkse omzetdoelen met een marge van 15 tot 20%. Aan de andere kant, leiders met zwakkere competenties presteerden onder met ongeveer dezelfde marge.

De reden is een emotioneel veilig klimaat. In een emotioneel veilig klimaat kun je je werk goed doen. Is er duidelijkheid in de communicatie. Mag je om emotioneel intelligente feedback vragen. Er is meer autonomie en vertrouwen in de medewerkers. Dit geeft meer verantwoordelijkheid voor het werk.

Hay McBer heeft een analyse gedaan met een kleine 4000 executives waaruit blijkt dat 50-70% van de perceptie van het werkklimaat gekoppeld is aan de emotionele vaardigheden van de leider.

We kunnen het ons waarschijnlijk nog wel herinneren van onze schooltijd. Een leraar die emotioneel vaardig is, die zich bewust is van hoe een leerling zich voelt? Dit geeft een emotioneel veilige klas. We vinden de leraar daardoor leuker, meestal ook het vak en investeren meer in het vak. Zelfs op school creëert een emotioneel vaardige leraar een beter klimaat dat bevorderlijk is voor de prestaties.

Hoe verder?

Gezien deze informatie zal het belang duidelijk zijn om emotionele vaardigheden meer te integreren op het werk. Emotionele intelligente leiders hebben een grote impact op de organisatie. Emotionele vaardige medewerkers op de resultaten. Het is belangrijk om EI op de agenda te zetten. Dit gebeurd eigenlijk nog te weinig.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comment Section

0 reacties op “Emotionele intelligentie op werk

Plaats een reactie


*