Break-in Training
Brochure

Page content

Het Emotionele intelligentie model

Het emotionele intelligentie model is gedistilleerd uit verschillende bronnen als Goleman, Boyatzis, Siegel.

Het emotionele intelligentie model bestaat uit:

  • Zelf, waaronder Zelfbewustzijn en Zelfregulering;
  • Ander, waaronder Sociaal bewustzijn en Relatie bewustzijn.
  • Erkenning heeft betrekking op Zelfbewustzijn en Sociaal bewustzijn. Het erkennen van de eigen emoties en die van de ander.
  • Regulatie heeft betrekking op Zelfregulering en Relatie bewustzijn. Emoties in jezelf kunnen reguleren maar ook van de ander.

Emotionele intelligentie model
Het emotionele intelligentie model nader bekeken:

Zelfbewustzijn

Het bewustzijn van je emoties, ook wel emotioneel bewustzijn. Het gewaar zijn van je emoties, ze voelen, ze kunnen benoemen en er naar kunnen luisteren. Het besef dat emoties een effect hebben op wat je denkt, zegt en doet. Het besef dat emoties een effect hebben op je prestaties en relaties. Het besef dat emoties een directe correlatie hebben met je lichaam, emoties zijn belichaamd (limbisch systeem). Het bewustzijn van je waarden en leren leven vanuit je (persoonlijke) waarden.

Je bent in staat om jezelf accuraat te beoordelen. Je kent je sterktes en je minder goede kanten. Je werkt aan een sterk reflectief vermogen. Leren van je ervaringen op een positieve en gezonde manier. Je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen. Corrigerende feedback kun je op een emotionele intelligente manier geven. Positieve feedback pas je toe.

Je gelooft in groei en leren en dat je fouten mag maken. Het besef dat zelfvertrouwen en eigenwaarde belangrijk is om goed te kunnen functioneren. Je presteert met meer zelfvertrouwen, je bent in staat om goede beslissingen te nemen en kunt beter met stress omgaan. Je hebt de bereidheid om te werken aan deze begrippen.

Zelfregulering

In staat zijn om je emoties en impulsen beter te kunnen reguleren. Ook de minder fijn voelende emoties word je gewaar en kun je reguleren. Je reageert eerder proactief dan reactief.

Je presteert beter onder druk omdat je je emoties niet onderdrukt of negeert maar tijd neemt om je emoties te voelen en te reguleren. Je bent betrouwbaar omdat jij je waarden leeft, waarden als eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid. Je durft je fouten toe te geven. Je hebt een emotioneel bewustzijn en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen prestaties en relaties.

Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en je kunt goed met verandering omgaan. Innovatief, je voelt je comfortabel en nieuwsgierig bij veranderingen, nieuwe ideeën of nieuwe mensen.

Zelfmotivatie

Met deze competentie ben je in staat om jezelf te motiveren om je doelen te bereiken. Je durft uitdagende doelen te stellen en berekenende risico’s te nemen. Je staat open om te leren en te groeien. Je hebt een goede commitment om gezamenlijk de doelstellingen te bereiken. Je kent de shared values en weet deze ook in gedrag goed vorm te geven. Je bent bereid om kansen aan te grijpen, Je durft je stem te laten horen bij onduidelijke regels of bureaucratie, maar kunt ook flexibel en veerkrachtig zijn. Je bent optimistisch in het bereiken van je doelen, ook bij tegenslag. Je ziet tegenslagen als een kans om van te leren in plaats van falen.

Sociaal bewustzijn

De emoties en perspectieven van anderen kunnen herkennen, zoals empathie. In de schoenen staan van de ander en actief begrip hebben voor de emoties van de ander. Het besef dat we allemaal emoties hebben en dat we met elkaar verbonden zijn. In staat zijn om goed te kunnen luisteren. Je begrijpt verschillen van meningen en kunt feiten van meningen onderscheiden.

Diversiteit, het cultiveren van kansen door middel van diverse mensen. Je hebt respect voor de verschillen in achtergrond. Je gelooft in een omgeving waarin diverse mensen kunnen gedijen.

Je bent klantgericht, zowel intern als extern. Je stemt je af op de behoeften van klanten. Je zoekt naar manieren om de tevredenheid en loyaliteit te verhogen bij de klant. Je biedt emotioneel intelligente ondersteuning waar nodig.

Je helpt anderen ontwikkelen. Je hebt een sensitiviteit ontwikkeld op wat anderen nodig hebben om hun capaciteiten te ontwikkelen. Je erkent en beloont de sterke punten. Je zorgt voor een belonende cultuur. Je biedt emotioneel intelligente corrigerende feedback en positieve feedback.

Je herkent macht en overlevingscultuur en bent in staat om dit te signaleren en te beseffen dat dit invloed heeft op het gedrag, denken en doen van de mensen.

Relatie bewustzijn

Je bent in staat om gezonde relaties op te bouwen, zowel intern als extern. In je communicatie ben je transparant en eerlijk. Je bent effectief in geven en nemen. Je registreert emotionele signalen en stemt af op de ander. Er is wederzijds begrip.

Je bent in staat om enthousiasme op te wekken voor de visie en missie en je geeft zelf het goede voorbeeld.

Je bent in staat om goed om te gaan met veranderingen en kunt weerstand hierin begrijpen en indien nodig beïnvloeden. Je bent in staat om conflicten goed te beheersen.

Je bouwt en onderhoudt een positief netwerk. Je gaat op zoek naar relaties die voor beide partijen voordelig zijn. Je kunt persoonlijke vriendschappen ook op werk ontwikkelen.

Samenwerking is een belangrijke peiler. Werken met anderen in de richting van gemeenschappelijke doelen. Je hebt aandacht voor relaties. Je bevordert een emotioneel veilig en vriendelijk klimaat. Je creëert groepssynergie. Je bezit de kwaliteiten van respect, samenwerken, vertrouwen en loyaliteit. Je deelname is enthousiast en trekt andere mensen mee. Je bent betrokken bij de ander.

Kun je deze vaardigheden leren?

Natuurlijk bezitten we niet structureel elke dag deze vaardigheden. Soms nemen onze emoties het over omdat we moe zijn, of andere teleurstellingen moeten verwerken als bijvoorbeeld een scheiding.

Wellicht heb je je al een aantal emotionele vaardigheden je eigen gemaakt en zou je er graag meer willen leren. Emotionele intelligentie is een vaardigheid die je kunt leren, ook als je volwassen bent.

Deze gedachte bestaat nog niet zo lang en is ontstaan door een nieuwe tak van wetenschap, namelijk neuroplasticiteit. Dit betekent dat als je nieuwe ervaringen aandacht geeft, de structuur en het functioneren van je brein verandert. Ons brein is dus plastisch en veranderbaar. Door doelbewust nieuwe dingen te trainen, kan je brein veranderen en emotionele gewoonten die disfunctioneel zijn, kun je overwinnen. Je bouwt aan meer geluksgewoonten en je saboterende gewoonten leer je ontkoppelen. Het resultaat is meer geluk in je werk- en persoonlijk leven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comment Section

0 reacties op “Het Emotionele intelligentie model

Plaats een reactie


*